Bezmaksas informatīvais tālrunis:80 700 008

Afimilk AfiAct 2

Afimilk AfiAct 2

AfiAct II – Nemeklē meklēšanos

Automātiskā meklēšanās noteikšana un govju labturības novērošana

AfiAct II meklēšanās noteikšanas sistēma ievērojami uzlabo auglības rādītājus ganāmpulkā, palielinās grūsno govju procents, saīsinās servis periods, samazinās izdevumi. Kopumā tas ļauj ietaupīt € 75 līdz €120 par govi katrā laktācijā.

AfiAct II vienlaikus mēra arī dzīvnieka uzvedības rādītājus, kā, piemēram, atpūtas laiku, tā ļaujot novērtēt govju labturības rādītājus, kas ietekmē veselību, auglību un produktivitāti.

AfiAct II ir vienīgais risinājums, kas piemērots visu lielumu ganāmpulku vadībai (no dažiem desmitiem līdz tūkstošiem dzīvnieku) un, kas darbojas ar visaugstāko precizitāti un datu drošību.

AfiAct II- Jūsu ieguvumi

 • Visprecīzākā meklēšanās noteikšanas sistēma. Meklēšanos nosaka ļoti precīzi, pieļaujot vismazāk kļūdu vai viltus trauksmju. Ar AfiActII meklēšanās noteikšana ir VAIRĀK nekā tikai aktivitātes mērījumi:
 • Vērā ņemti visi dzīvnieka uzvedības aspekti
 • Patentēts analīzes algoritms – lai mazinātu viltus trauksmes
 • Bieža datu savākšana un analīze
 • Lietotājam draudzīgi sēklojamo govju saraksti
 • Mobila pieeja datiem (viedtālrunis vai planšetdators)
 • Visaptveroši ziņojumi par ganāmpulka auglības rādītājiem

Visa ganāmpulka vadība- vienās rokās

Iespēja saņemt datus attālināti, gan mītnē, gan slaukšanas zālē
Teles nav atstātas novārtā. Vienota vadības sistēma gan telēm, gan slaucamajām govīm
Wi-Fi savienojums starp uztvērēju un datoru
Viens pedometrs – darbojas gan kā identifikators slaukšanas zālē, gan meklēšanās noteikšanai

„… ar AfiMilk mēs spējam sasniegt daudz labākus ganāmpulka atražošanas rādītājus”, saka Brians Houins  no Homstedas piensaimniecības (Indiāna, ASV), kura ganāmpulkā grūsno govju attiecība pārsniedz 28 %

AfiAct II – sistēma, kas atmaksājas

Atkarībā no ganāmpulka lieluma, investīcijas, kas izdarītas, uzstādot AfiAct II, parasti atgriežas 12 līdz 24 mēnešu laikā.

Jūsu ietaupījumi

 • Govs izmaksas- ikvienā atražošanas sistēmā servis periods saīsinās par 13-25 dienām.
 • Darbaspēks- 24/7/365 automātiska meklēšanās noteikšana un sarakstu veidošana. AfiAct var nodrošināt automātisku govju novirzīšanu apsēklošanai (šķirošanas vārti).
 • Priekšlaicīga brāķēšana- samazinās neapsēkloto govju skaits; ļauj agri atkārtoti apsēklot abortējušās govis (nosaka ciklu grūsnajām govīm)

AfiAct II  darbībai nepieciešami

 • Liela diapazona uztvērējs- ļauj piemēroties vietējām vajadzībām, lai nodrošinātu nepieciešamo datu savākšanu
 • AfiAct II ganāmpulka vadības programmatūra visaptverošai atražošanas rādītāju pārzināšanai
 • AfiTag II – plaša diapazona pedometri & viegli uz kājas apliekamas siksnas. To daudzums atkarīgs no dzīvnieku skaita