Bezmaksas informatīvais tālrunis:80 700 008

Afimilk AfiAct

Afimilk AfiAct

Automātiska meklešanās noteikšana

Katrā piensaimniecībā viens no svarīgākajiem faktoriem rentabilitātes paaugstināšanai ir efektīva ganāmpulka atražošana. Tas tiek panākts, saīsinot laktācijas mazproduktīvā perioda ilgumu. Pārāk ātra govju apsēklošana traucē iegūt maksimālo piena daudzumu no govs, bet pārāk vēla – pagarina zemās produkti vitātes laiku laktācijas beigās. Veiksmīga atražošanas programma paaugstina peļņu, palielinot laiku, ko govs pavada produktīvākajā laktācijas fāzē.

Ļoti svarīgi ir savlaicīgi apsēklot govis un panākt augstu grūsnības iestāšanās koeficientu, kas savukārt prasa precīzu govju meklēšanās noteikšanu.

Vairāk kā 25 gadu pētījumu rezultātā ir skaidri pierādīta cieša sakarība starp govs meklēšanās laiku un paaugstinātu aktivitāti, kā rezultātā ir tapis pirmais pasaulē komerciālais pedometrs (soļu skaitītājs) precīzai govju meklēšanās noteikšanai.

AfiAct ir automātiska sistēma ar daudz augstāku meklēšanās noteikšanas rezultativitāti nekā tradicionāli vērojot govis. AfiAct ir metodiska, sistematizēta tehnoloģija, kas uzrauga govis nepārtraukti – 24 stundas diennaktī un darbojas fermā kā „papildus acis, kas vienmēr vaļā”.

Fermas pārvaldniekam nepieciešamas tikai dažas minūtes dienā, lai atlasītu dzīvniekus sēklošanai.

AfiAct ipašibas:

Slaucamās govis: Daudzi saimnieki iesākumā izlemj uzstādīt AfiAct sistēmu savā ganāmpulkā un vēlāk to integrē kopējā AfiMilk sistēmā, kas ļauj izmantot vēl vairāk priekšrocību, ko dod abas sistēmas kopā.

Teles: Ar AfiAct iespējams panākt ļoti augstu meklēšanās noteikšanas precizitāti arī telēm. Ja saimniecībā uzstādīts AfiAct gan govīm, gan telēm, tiek nodrošināta pilnīga visu dzīvnieku meklēšanās uzraudzība.

Slaucamās govis ganībās: AfiAct sistēma izmantojama arī ganību periodā. Govis ganībās nostaigā garas distances zāles meklējumos, un pārvietojas vairāk nekā esot novietnē. AfiAct unikālā tehnoloģija prot pareizi “iztulkot” aktivitāšu atšķirības ganību laikā.

AfiAct – vairak neka automatiska meklešanas noteikšana

Inovācija Afiact sistēmā ir jaunais govju aktivitātes mērītājs – Pedometrs Plus. Tas ir kaut kas vairāk nekā vienkārša meklēšanās noteikšana. Jaunais pedometrs Plus ne tikai uzrāda meklēšanos, bet arī uzrauga govju labturību. Šis ir vienīgais pedometrs pasaulē, kas spēj analizēt govju komforta līmeni.

AfiAct sistemas priekšrocibas:

• 24/7 – precīza meklēšanās noteikšana visu gadu
• Atražošanas vadība un labturības uzraudzība
• Darbaspēka un medikamentu ietaupījums
• Vienīgais pedometrs pasaulē, kas uzrauga govju labturību