Bezmaksas informatīvais tālrunis:80 700 008

Afimilk AfiFarm

Afimilk AfiFarm

Augstākās klases ganāmpulka vadības instruments
Piensaimniecības sirds.

Mūsdienu skarbajā biznesa vidē piensaimniecībām nepieciešami efektīvi vadības instrumenti, kas atvieglo piensaimniecības ikdienas darbu, sniedz aktuālās situācijas analīzi un ilgtermiņa darbības plānošanai.

AfiFarm ir pasaulē visaptverošākā ganāmpulka vadības programmatūra progresīvai piensaimniecībai un ganāmpulka vadībai. Tās stiprā puse ir plašā dzīvnieku datubāze, kas satur katru dienu, katrā slaukšanas reizē automātiski uzkrātus datus. Informāciju saņem no AfiMilk sistēmas moduļiem: AfiMilk MPC, AfiAct, AfiLab, AfiWeigh, AfiSort.

AfiFarm programmatūru lietotāji var pielāgot savām vajadzībām, izveido tīsceļus ātrākai datu piekļuvei, radīt automātiskas, programmas vadītas procedūras, sagatavot pielāgotus ziņojumus, ērti attēlot datus atskaišu vai grafiskā veidā, iestatīt automātiskas darbības, kā, piemēram, atskaišu drukāšanu, dienas uzdevumu izvēli un daudz ko citu… AfiFarm iespējams projektēt tā, lai palīdzētu konkrētiem saimniecības darbiniekiem, tādējādi izvairoties no nepieciešamības apmācīt programmas lietošanā visus darbiniekus.

AfiFarm programmatūru lieto daudzās pasaules valstīs. Tās izvēlnes tulkotas vairāk nekā 15 valodās, ieskaitot ķīniešu, krievu, franču, vācu, spāņu, itāļu…kā arī latviešu valodā. Programmatūra ir savietojama ar citām ganāmpulka vadības programmām un lielākajiem datu centriem citās valstīs.

Galvenās AfiFarm funkcijas:

AfiFarm palīdz risināt dažādas ganāmpulka ikdienas problēmas ganāmpulkā. Tā analizē datus, sastāda atskaites un darbu sarakstus, jebkurā laikā sniedzot precīzu priekšstatu par ganāmpulku.

AfiFarm, integrēta AfiMilk sistēmā, piedāvā dažādus instrumentus piensaimniecības ikdienas procesu norisē un lēmumu pieņemšanā, vienlaicīgi radot periodisku padziļinātu ganāmpulka un saimniecības veiktspējas analīzi.

Auglība:

• Apsēklojamo govju saraksti
• Seko līdzi un brīdina par govīm, kas netiek ilgstoši apsēklotas vai nemeklējas
• Brīdinājumi par iespējamiem abortiem
• Cietstāves grafiki un tabulas
• Atnešanās grafiki un tabulas
• Automātiska govju atlase procedūrām, piem., sinhronizācijai, grūsnības pārbaudēm, vakcinācijai u.c.

Veselība:

• Govju saraksti: aizdomas uz mastītu
• Klibums vai pēc-atnešanās problēmas
• Govju saraksti: aizdomas uz ketozi
• Govju saraksti, kurām nepieciešama veterinārā apskate

Slaukšanas zāle un aprīkojums:

• Brīdina par slaukšanas procesa izmaiņām, piena aizturi, pārslaukšanu un aparāta atvienošanos
• Seko līdzi slaukšanas rutīnas ievērošanai
• Aprēķina piena līknes, brīdina par krasām izmaiņām
• Seko līdzi slaukšanas efektivitātei un zāles noslodzei
• Seko līdzi aparātu uzlikšanas laikam
• Brīdina par iekārtu darbības traucējumiem

Piena ražošanas izsekojamiba:

Kopējais izslauktā piena apjoms sesijā un dienā
Grupu vidējie rādītāji un novirzes no normas
• Nodotā piena daudzums dienā

Atražošana:

Atražošanas rādītāju analīzes ziņojumi, lai izvērtētu grūsnības un apaugļošanās reultātus, cikla regularitāti un citus auglības parametrus, salīdzinot ar etalonu
• Atražošanas notikumu analīze

AfiFarm programmatūras priekšrocības

AfiFarm sniedz piensaimniecībai mūsdienīgas vadības iespējas. Tā ir viegli lietojama, pielāgojama programma, kuras vadības filozofija ietver padziļinātas zināšanas piena lopkopībā.

AfiFarm radījuši piensaimnieki un eksperti, ar mērķi aptvert ikvienu piensaimniecības vadības aspektu.

Automātiski saņemtie dati no AfiMilk sensoriem un speciālistu ievadītie dati, rada visaptverošu un precīzu datubāzi ar informāciju par dzīvniekiem.

AfiFarm dizains paredz vienkāršu piekļūšanu datubāzei, atskaišu vai grafiku izveidošanu.

AfiFarm ir galvenais vadības rīks ikvienā piensaimniecībā. Tas sniedz nepieciešamos pārvaldības instrumentus gan mazām ģimenes saimniecībām, gan lielsaimniecībām.

AfiFarm saglabā vēsturiskos dzīvnieku datus, tostarp par iepriekšējām laktācijām, izbrāķētajām govīm, pēcnācējiem un buļļiem, ļauj izdarīt nākotnes prognozes un ganāmpulka plānošanu.