Bezmaksas informatīvais tālrunis:80 700 008

Afimilk AfiLab

Afimilk AfiLab

Nepartraukta piena sastava analize

Kas ir AfiLab?
AfiLab ir inovatīvs piena sastāva analizators. Tas pieder plašajai Afimilk produktu saimei, mēra un norāda piena sastāvu katrā slaukšanas reizē, katrai govij.

AfiLab mēra un nosaka katras individuālas govs piena sastāvu. Savienots ar AfiMilk sistēmu, AfiLab nepārtraukti reģistrē un nosūta datus, sniedzot svarīgu informāciju piensaimniecības vadītājam pareizu un savlaicīgu lēmumu pieņemšanai. AfiLab uzstāda katrā slaukšanas vietā starp piena mērītāju AfiMilk MPC un piena savākšanas līniju. AfiLab signalizē par neatbilstoša piena klātbūtni un tas var novērst šāda piena nonākšanu kopējā pienā.

AfiLab īpašības

Mērījumi:
AfiLab mēra tauku, olbaltumvielu un laktozes saturu, signalizē par asiņu klātbūtni, ja tas pārsniedz iestatīto līmeni.
Tehniskie raksturlielumi:
Darbības metode – AfiLab ir optiska ierīce, kas veic mērījumus pienā, tam plūstot caur kameru. Šai mērīšanas metodei nav nepieciešami reaģenti, tādējādi nerodas papildus izmaksas. AfiLab piena analizators, ievietots katras slaukšanas vietas cauruļvadu sistēmā, strādā automātiski un nekavē piena plūsmu. Mērījumu procesā nav jāiesaistās slaukšanas operatoriem.
Mazgāšana – AfiLab piena analizatora mazgāšana notiek kopējā sistēmā. Analizatora nelielais tipums neprasa papildu ūdens daudzumu vai mazgāšanas
Minimālas apkopes izmaksas – AfiLab piena analizators nesatur kustīgas vai maināmas detaļas. Ierīces apkopes izmaksas sastāda tikai gumijas savienojumu plānveida nomaiņa.

AfiLab – galvenās priekšrocības piensaimniecibā

AfiLab analīze piensaimniecībā paver jaunus apvāršņus. Uzkrātos datus var izmantot ēdināšanas rutīnas optimizēšanai un vielmaiņas traucējumu noteikšanai ganāmpulkā. Lai identificētu konkrētu govju veselības problēmas un paaugstinātu produktivitāti, ierīces tiešsaistes piena sastāva analīze tiek pastāvīgi salīdzināta ar etalonu.
Sniedzot šo svarīgo informāciju, AfiLab piena analizators būtiski paplašina ganāmpulka vadības iespējas, paaugstinot piensaimnieku darbības konkurētspēju.

Speciskās priekšrocibas:

AfiLab savlaicīgi konstatē piena sastāva izmaiņas, tādējādi identificējot govju un ganāmpulka veselības problēmas tādas, kā:
• Zema tauku satura sindromu
• Mastītu
• Negatīvu enerģijas bilanci un ketozi
• Spurekļa acidozi

AfiLab nodrošina piensaimniecības vadītāju ar ļoti svarīgiem datiem par piena sastāvu, kas izmantojami, lai uzraudzītu un plānotu ēdināšanu ganāmpulkā un savlaicīgi identificētu vielmaiņas problēmas.
Kvalitātes kontroles brīdinājumi: novērojot asiņu klātbūtni pienā, AfiLab ļauj AfiMilk apturēt slaukšanu, tādējādi pasargājot kopējo piena tilpumu no piesārņojuma.