Bezmaksas informatīvais tālrunis:80 700 008

Pastu pistole

image image image

Pastu pistole

Lietošana:
1. Piespiediet virzuļa fiksatora pogu (3).
2. Izvelciet virzuli (1) līdz galam uz āru.
3. Atskrūvējiet cilindru (4) (veiciet divus pilnus apgriezienus pretēji pulksteņa rādītāju virzienam).
4. Ievietojiet pastas tūbu līdz galam turētājā (stingri piespiediet tūbu līdz atdurei).
5. Nofiksējiet tūbu dozatorā ar cilindra palīdzību (4). Skrūvējiet cilindru pulksteņa rādītāja virzienā, līdz tūba turas stingri dozatorā.
6. Izmantojiet dozatora mēlīti, lai pakāpeniski iztukšotu tūbu.
JŪSU IEGUVUMI:
●Spējat sniegt pirmo palīdzību paši.
●Tiek apturēta slimības progresēšana līdz ierodas veterinārārsts.
●Darbinieki var rīkoties arī jūsu prombūtnes laikā un novērst nelaimi.
●Vienkārša, parocīga un ļoti iedarbīga sistēma.
●Vairāk sirdsmiera! Mazāk zaudētu dzīvnieku!

Pistole